Prisluškivači

Špijunska Oprema | Prisluskivaci za mobilni

WiFi dugme kamera

wi fi dugme kameraOvo je špijunska oprema poslednje generacije.

 • Ona je još uvek u velikom razvoju.
 • Pojavu interneta je pratila i mogućnost neograničenog prenosa slike na daljinu.
 • Kao i mobilna telefonija, razvoj interneta je još brži.

 • Špijunska oprema koja koristi mogućnosti na ovom polju je raznovrsna.

Po čemu se razlikuje od sličnih mikrokamera

 • Ovaj sistem se razlikuje od ostalih što je potpuno neprimetan.
 • Glavna prednost u odnosu na klasične fabričke komplete je neograničen domet.
 • Poznato je da je prenos slike radio vezama u praksi jako mali pa se dešava da ne probije dva zida.
 • Reklamacije su redovna pojava jer su previše zavisni od konfiguracije trena.

eksterna kamera za mobilni

 • Kod najnovijih modela kamera je iskorišćen internet za rešavanje dometa.
 • Slika se prenosi uživo putem Android telefona.
 • Ovo ne mora da bude najbolje rešenje.
 • Internet je sve brži i uskoro će ovaj proizvod biti sve zastupljeniji.
 • Stalno se radi na njegovom poboljšanju.

kamera bluetooth

 • Ipak u zatvorenim prostorima sa mnogo zidova na nižim spratovima gde se uglavnom i koristi, jačina interneta je najveći problem.
 • Postoji više rešenja za ovo i sva su nedovoljno testirana.
 • Vremenom će sa razvojem 4G mreže i dalje rezultati biti sve bolji.

Kakvi su rezultati na terenu

 • Na trenu za sada rezultati su loši.
 • Ipak to trenutno nije slučaj.
 • Internet signal je lakše oboriti od mobilnog gsm i nestabilan je.

kamera dugme

 • Naravno da podrazumevamo telefonski internet preko kartice usled nedostupnosti wi fi signala.
 • Ako ipak imate dostupan wi fi internet sve je savršeno.
 • U praksi su kompleti komplikovani što je jedan od nedostataka.
 • Najbolje se vide na tabletima.
 • Sve je lepo ukomponovano i kompaktno.
 • Treba realno imati pomoć na terenu čime se mi ne bavimo kada je ovaj model špijunske opreme u pitanju.

Ocena WI FI kamere za diskretnu komunikaciju

wi fi kamera za bubice

 • Nama jedan od najinteresantnijih proizvoda.
 • Sistem je postao potpuno besmislen sa pojavom Android satova za bubice.
 • Cena joj varira nenormalno od prodavca do prodavca za sličnu opremu.
 • Praksa ga nije dovoljno potvrdila.
 • Relativno slabo interesovanje vlada usled ograničenosti primene za sada.
 • Pratimo šta se dešava na ovom tržištu što ćemo redovno ažurirati na ovom sajtu.