Prisluškivači

Špijunska Oprema | Prisluskivaci za mobilni

Snimanje okoline telefona – Prisluškivanje oko mobilnog

22.10.2019.

Snimanje okoline telefona
Na našoj posebnoj stranici u blogu smo obrađivali koje su opcije za slušanje uživo okoline mobilnog telefona. Sve češće se nameće pitanje snimanja radi kasnijeg preslušavanja ili kao vrsta dokaznog materijala. Partneri u vezi često traže dokaz preljube naročito ako se radi o pripadnicima muškog pola. Kod žena je to u mnogome zavisno od materijalnog statusa pa se ređe traže detalji ovog tipa već se više traži špijunska oprema za ovu namenu. Mi privatno smatramo da nema potrebe za snimcima jer oni mogu biti mač sa dve oštrice. Zato smo se tek sada odlučili za ovaj blog s obzirom na brojne zahteve od strane korisnika. U ovom odeljku pominjemo samo mogućnost klasičnog snimanje pomoću diktafona na mobilnom ili nekog snimača koji se može primaći zvučnicima na kompjuteru na primer preko koga slušate.

Načini za snimanje praćenog telefona

Načini za snimanje pracenog telefona

Ako izuzmemo prethodni primer mnogo profesionalnija su sledeća dva načina. Prvi se odnosi na direktan Download onoga što čujete kao na slici 1. Kliknete na malu crnu ikonicu desno od STOP i posle otvorite snimak pomoću VLC media plejera na primer koji se besplatno skida sa interneta ako već nemate neki plejer a skoro sigurno imate. Ovo je novitet a promene na kontrolnoj tabli su česte. Mi ćemo Vas naravno redovno izveštavati o promenama. Drugi način je snimanje kad nemate vremena da odslušate razgovor oko telefona u trenutku kada se on vodi. Možete u rubrici Schedule zakazati snimanje. Osoba tada treba biti na internetu po mogućstvu wi fi.

Nacini za snimanje pracenog telefona

Kao na slici 2 prvo klikom na kružić ispod Capture Audio obeležite audio snimanje. Zatim u pravougaonik levo upišete 900 što onačava broj sekundi koji se snima. Ne treba staviti više jer bi fajl bio prevelik. Možete naravno zakazati neograničen broj snimaka po 900 sekundi jedan za drugim. Sledeće kao na slici 3 odredite početak snimanja precicirajući mesec, dan, sat i minut početka. Kliknete na pravougaonik levo u rubrici na kome je već prikazano trenutno vreme i datum. Na kraju određivanja potvrdite na Done. Poslednji korak je slika 4 gde pomoću Save završavate zakazano snimanje koje se pokazuje na kontrolnoj tabli na tabeli ispod. Sada možete ponavljati postupak za neko drugo vreme ako želite.

Opšti utisak rada ovog dela špijunskog softvera

Opsti utisak rada ovog dela spijunskog softveraMorate minimalno voditi računa o stanju baterije kod praćenog mobilnog telefona. To možete videti u prvoj rubrici Dashboard. Nemojte zakazivati previše snimanja u toku jednog dana imajte otprilike neku meru. Sam rad ovih funkcija nije besprekoran. Ne računajući prva dva načina u kojima nema šta da ne radi, zakazano snimanje je jedna od najmanje pouzdanih funkcija kada je u pitanju praćenje mobilnog telefona. Mora biti dobar internet najbolje wi fi i što brži telefon u smislu softvera. Mnogom su bolji rezultati na kompjuteru nego preko telefona. Naše mišljenje je da ovo i nije tako bitno pored mnogobrojnih opcija koje se nude na kontrolnoj tabli. Ipak koristitite slobodno sve opcije koje špijunski softver pruža. Hvala na čitanju.