Prisluškivači

Špijunska Oprema | Prisluskivaci za mobilni

Pravilna upotreba detektora za prisluškivače

28.02.2020.

Pravilna upotreba detektora za prisluškivačeDetektori za prisluškivače omogućavaju nalaženje bubica i ostale spy opreme. Ovde prvenstveno želimo da objasnimo funkcionisanje detektora  M8000. Traženje kod ostalih modela detektora je moguće u aktivnom  modu odnosno u toku slušanja. Tada gsm prisluškivači šalju signal ka baznoj stanici koji detektori presreću i daju zvučne svetlosne ili vibracione signale. Ako nisu u pitanju gsm već fm ili drugi modeli traženje je identično i olakšano. Ovo nije jednostavan posao i potrebno je u većini slučajeva strpljenje kao i poštovanje naših saveta. Kada se radi o softverima za mobilni telefon dobijate detalno uputstvo od nas prilikom kupovine. U većini slučajeva je potrebno isključiti fax, bežični internet i slične odašiljače frekvencija pogotovo one na kojima rade gsm i ostale bubice.

Rad detektora M8000 u Rf modu

Rad detektora M8000 u Rf modu

Levi donji valjak odvrnete do kraja pa smanjite malo da ne bude baš do kraja. Desni donji valjak odvrnete tako da se svetlo zaustavi na drugom donjem podeoku. Dodatna antena se ne stavlja. Sada možete da skenirate aktivne prisluškivače ili ga držite pored mobilnog telefona. Ako nemate poziv a detektor počne da signalizira znači da je neko aktivirao  vezu i sluša okolinu ili gleda kroz kameru. Ovo je zaštita od jako ozbiljnih sistema jel Vam pružamo mogućnost otklanjanja klasičnih programa za praćenje mobilnog telefona i bez detektora. Poznat je po mnogo preciznijem radu od klasičnih modela i mnogo manjem reagovanju na prazne frekvencije. Sve što zrači a nalazi se u opsegu do 12Ghz će naći a tu spadaju svi bežični prisluškivači i mikrokamere. Na video snimku možete pogledati podešavanje u praksi.

Nalaženje GPS trekera i snimača u MA modu

Nalaženje GPS trekera i snimača u MA modu

Ovo je i jedan od glavnih razloga korišćenja ovog detektora. Utaknuti magnetnu antenu u otvor na vrhu uređaja. Taster iz položaja RF prebaciti u MA. Zasvetli vrh antene na detektoru. Levi donji valjak ostaje u istom položaju a desni pažljivo okrenuti tako da svetli odozdo pet ili šest pravougaonika kao na video snimku a detektor treba da utihne. Ovde je takođe potrebna strpljiost ako niste ispraksovani pogotovo zbog karakterističnog neprijatnog zvuka koji je prisutan pre podešavanja. Možemo Vam i mi podesiti ili održati kraći kurs što se retko traži zbog jednostavnosti postupka i video snimka gde je prikazano podešavanje. Kada utihne vrhom antene prelazite po delovima automobila gde smatrate da može biti treker. Najbolje je automobil parkirati van urbanih gradskih područja zagađenih različitim zračenjima ili u neku podzemnu garažu tržnog centra na primer. Detektor reaguje na magnetni deo trekera i nalazi ga. Takođe reaguje na zvučnike u diktafonima. U zavisnosti od jačine magnetnog polja tražene špijunske opreme, antenom treba prići bliže ili dalje. Preporučena daljina je do 10 cm. Pogledajte video i eventualno nas kontaktirajte oko nejasnoća. Hvala na čitanju.