Prisluškivači

Špijunska Oprema | Prisluskivaci za mobilni

Praćenje mobilnog telefona – Pristupačnost

29.12.2023.

Korak koji treba uraditi kod svih novih Android mobilnih telefona je uključenje programa Security Settings u okviru rubrike Pristupačnost (Accessibility) u Podešavanjima.

Praćenje mobilnog telefona - Pristupačnost

Praćenje mobilnog telefona - Pristupačnost

Kliknuti na Security Settings.

Praćenje mobilnog telefona - Pristupačnost

Kliknuti na OK. Zatim se vratiti na Podešavanja i rubriku Aplikacije gde treba naći Security Settings.

Praćenje mobilnog telefona - Pristupačnost

Kada uđete u Security Settings u gornjem desnom uglu imate tri vertikalne tačkice kao na slici.

Praćenje mobilnog telefona - Pristupačnost

Kliknete na njih i Odobrite ograničena podešavanja (Allow restricted settings)

Praćenje mobilnog telefona - Pristupačnost

Zatim se vratite na Pristupačnost i uključite na ON Security Settings

Praćenje mobilnog telefona - Pristupačnost

Sada možete da nastavite sa učitavanjem programa.

Nekima je program već bio učitan pa ovo uključenje ima za cilj da sve radi ispravno u potpunosti.