Prisluškivači

Špijunska Oprema | Prisluskivaci za mobilni

Kako utiče ažuriranje softvera na praćenje mobilnog telefona

25.02.2019.

Kako utiče ažuriranje softvera na praćenje mobilnog telefona
Generalno ako sve funkcioniše u programu ne preporučuje se ažuriranje  softvera. Ono inače ne bi trebalo da utiče nepovoljno ninašta. Podrazumevamo da se na telefonu ne rade suštinske promene u  podešavanjima, vraćanje na fabrička podešavanja ili učitavanje sumnivih virus programa. Ovde je jedini način ponovno ažuriranje špijunskog  softvera što je često loša opcija zbog nemogućnosti ponovnog kontakta sa praćenim mobilnim telefonom. Sređivanje programa periodično treba da se radi. U najvećem broju slučajeva odgovori se dobiju mnogo pre  potrebe za ovom radnjom. Pitanje se više odnosi na dugoročnija praćenja dece ili zaposlenih. Znači nemojte ažurirati ništa jer za par godina koliko traju mobilni telefoni ništa se neće suštinski promeniti a da sam softver za špijuniranje mobilnih telefona nema odgovor. Ali sa druge strane ne treba da brine i ako se desi jer u najvećem broju slučajeva nema nikakvih promena ili su one jako blage. Recimo postoji uticaj samo delimično na razgovore ili slušanje okoline telefona.

Da li treba ažurirati softver pre učitavanja programa za praćenje
mobilnih telefona

Da li treba ažurirati softver pre učitavanja programa za praćenje mobilnih telefona

Uvek. Nije to obaveza ali kada to uradite jednom mirni ste dugo vremena po ovom relativno bitnom pitanju. Sve ovo se odnosi na Android mobilne telefone koji su i jedini koji se rade uglavnom u svim zemljama. Zato njima poklanjamo najveću pažnju dok za Iphone i ostale modele saznajte u poslednjem poglavlju ovog teksta. Samo ažuriranje traje između 20 i 75 minuta. Prosek je oko 35 minuta. Ako je telefon u radu ne treba raditi nikakva ažuriranja. Ako je nov a nemate vremena isto ne radite ništa sem ako telefon to izričito zahteva što je redak slučaj. Kada što je i najčešće imate vremena a telefon nije u radu, ovo je obavezno učitati. Zato je konačan odgovor da treba raditi ažuriranje pre unosa programa uvek kada to okolnosti dozvoljavaju. Tek onda sam praćeni mobilni telefon treba ispočetka podesiti i uneti program za zaštitu i kontrolu.

Da li je isto pravilo za sve modele mobilnih telefona

Da li je isto pravilo za sve modele mobilnih telefona

Sigurno ne. Svaka grupa telefona nosi svoja softverska i druga rešenja pa su i sami programi za praćenje mobilnog telefona prilagođeni tome. U većini slučajeva nema jednostavnog i sigurnog programa za prisluškivanje Iphone i ostalih telefona ne računajući Nokia modele. Ažuriranje softvera krajnje nepovoljno utiče na Iphone telefone. Ovde su promene u radu svakodnevne i sam špijunski program čine ranjivim i uglavnom neupotrebljivim. Nokia mobilni telefoni u verziji Android su relativno prihvatljivi, dok za modele starije ili sa fabričkim osnovnim softverom ne postoje dostupni programi za prisluškivanje. Ne računajući Iphone ostali modeli mobilnih telefona se još retko proizvode pa i potreba za praćenjem prestaje da postoji. Njihova cena i inače bila jako visoka a izvesnost dobrog rada nesigurna. Iphone i ranije nije imao prave odgovore kada je u konkurenciji imao Nokia simbian čuvene telefone. Možete nas kontaktirati najbolje meilom za pojedinosti koje eventualno imate u Vašem izboru modela telefona.